Бренд-комунікація та ребрендинг як засіб конструювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті виявлено особливості використання ребрендингу як засобу конструювання рекламних комунікацій підприємства, що полягає у створенні відмінностей між конкуруючими продуктами та застосуванні ребрендингу як інформаційного приводу для комунікації з цільовою аудиторією. В статье выявлены особенности использования ребрендинга как средства конструирования рекламных коммуникаций предприятия, которые заключается в создании различий между конкурирующими продуктами и применении ребрендинга как информационного повода для коммуникации с целевой аудиторией. The article reveals the features of the using rebranding as a means of the constructing advertising communications of an enterprise, which is to distinguish between competing products and the use of rebranding as an information source for communication with the target audience.
Опис
Ключові слова
бренд, ребрендинг, рестайлінг, рекламні комунікації, студентські роботи, рестайлинг, рекламные коммуникации, студенческие работы, brand, rebranding, restyling, advertising communications, student work
Цитування
Соловйова Д. Ю. Бренд-комунікація та ребрендинг як засіб конструювання / Д. Ю. Соловйова, Л. А. Сухорукова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 253–255.