Лексеми з позитивною конотацією у турецькому рекламному слогані

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою нашого дослідження є описати лексеми з позитивною конотацією у сучасному турецькому рекламному слогані і простежити їх зв'язок з таким поняттям як «менталітет нації». Матеріалом для дослідження послугували біля 300 рекламних слоганів. Целью нашего исследования является описать лексемы с положительной коннотацией в современном турецком рекламном слогане и проследить их связь с таким понятием как «менталитет нации». Материалом для исследования послужили около 300 рекламных слоганов. The purpose of our study is to describe the tokens with a positive connotation in the contemporary Turkish advertising slogan and to trace their connection to such a concept as "nation mentality". About 300 advertising slogans served as the research material.
Опис
Ключові слова
рекламний слоган, позитивна конотація, Туреччина, рекламный слоган, положительная коннотация, Турция, advertising slogan, positive connotation, Turkey
Цитування
Логвиненко І. А. Лексеми з позитивною конотацією у турецькому рекламному слогані / І. А. Логвиненко // Сучасні тенденції сходознавства : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. А. Бикова та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2012. – С. 58-64.