Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до використання музично-ігрових методів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі доведено, що впровадження методики підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання музично-ігрових методів на основі визначених педагогічних умов сприяє позитивним змінам у рівнях готовності студентів до організації музично-ігрової діяльності. В работе доказано, что внедрение методики подготовки будущих учителей начальных классов к использованию музыкально-игровых методов на основе определенных педагогических условий способствует позитивным изменениям в уровнях готовности студентов к организации музыкально-игровой деятельности. In the work it is proved that introduction of the methodology of preparation of the future primary school teachers to use game methods on the basis of the certain pedagogical conditions contributes to positive changes in the levels of students' readiness for organization of the music and playing activities.
Опис
Ключові слова
музично-ігрова діяльність, музично-ігрові методи, вчителі початкових класів, молодші школярі, студентські роботи, музыкально-игровая деятельность, музыкально-игровые методы, учитель начальных классов, младшие школьники, студенческие работы, music-playing activity, music-playing methods, primary school teacher, primary school students, student work
Цитування
Кисельова О. Є. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до використання музично-ігрових методів / О. Є. Кисельова, Беземчук Л. В. // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 182–185.