Особливості вивчення елементарної математики в педагогічному університеті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет
Анотація
Розглянуто особливості вивчення елементарної математики в педагогічному університеті. Рассмотрены особенности изучения элементарной математики в педагогическом университете. The features of studying elementary mathematics at a pedagogical university are considered.
Опис
Ключові слова
математика, елементарна математика, майбутнiй учитeль, загальноосвітні навчальні заклади, професійна готовність, математика, элементарная математика, будущий учитeль, общеобразовательные учебные заведения, профессиональная готовность, mathematics, elementary mathematics, future teacher, general educational institutions, professional readiness
Цитування
Лебеденко Я. С. Особливості вивчення елементарної математики в педагогічному університеті / Я. С. Лебеденко // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія) : матеріали Х Міжрегіон. наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 5-6 груд. 2017 р. – Харків : МіФ, 2017. – С. 197–199.