ОБУМОВЛЕНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ РІВНЕМ ЙОГО УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті розкрито зв`язок між результативністю педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу та рівнем його управлінської культури. В статье раскрыта зависимость между результативностью педагогической деятельности преподавателя высшего учебного заведения и уровнем его управленческой культуры. The article discovers dependence between productivity of pedagogical activity of teacher of higher education and its level of management culture.
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльність, управлінська культура, управління, результативність, педагогическая деятельность, управленческая культура, управление, результативность, pedagogical activity, administrative culture, management, effectiveness
Цитування
Ростовська В. І. Обумовленість результативності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу рівнем його управлінської культури / В. І. Ростовська // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 166–173.