Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх вихователів та вчителів початкових класів

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тези доповіді присвячені процесам розробки та успішної реалізації програм навчання майбутніх вихователів і вчителів початкових класів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, формування в них інформаційно-цифрової компетентності. Тезисы доклада посвящены процессам разработки и успешной реализации программ обучения будущих воспитателей и учителей начальных классов с применением информационно-коммуникационных технологий, формирование у них информационно-цифровой компетентности. Theses of the report are devoted to the processes of development and successful implementation of training programs for future primary and secondary school teachers with the use of information and communication technologies, formation of information and digital competence in them.
Опис
Ключові слова
вихователь, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-цифрова компетентність, воспитатель, информационно-коммуникационные технологии, информационно-цифровая компетентность, kindergarden teacher, information and communication technologies, information and digital competence
Цитування
Портян М. О. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх вихователів та вчителів початкових класів / М. О. Портян // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 15–16 квітня. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. Н. О. Пономарьової, О. А. Жерновнікової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 146–149.