ПЕРСОНІФІКАЦІЯ І ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті розкриті сучасні наукові доробки щодо дослідження професійної ідентичності та показано евристичність врахування процесів персоніфікації та персоналізації у вивченні професійної ідентичності майбутніх психологів. В статье раскрыты современные научные труды по исследованию профессиональной идентичности и показано эвристичность учета процессов персонификации и персонализации в изучении профессиональной идентичности будущих психологов. The article deals with modern scientific papers on the study of professional identity and shows heuristic account personalization and personalization of learning processes in the professional identity of future psychologists.
Опис
Ключові слова
ідентичність, професійна ідентичність, персоналізація, персоніфікація, идентичность, профессиональная идентичность, персонализация, персонификация, identity, professional identity, personalization, personification
Цитування
Разумна А. Г. Персоніфікація і персоналізація в структурі професійної ідентичності майбутніх психологів / А. Г. Разумна // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 162–166.