Голос як основний інструмент професійної діяльності майбутніх вихователів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах доповіді визначено переваги голосу як основного інструменту професійної діяльності майбутніх вихователів, виокремленні методи і прийоми культури мовлення, які має використовувати вихователь у своїй професійній діяльності. В тезисах доклада определены преимущества голоса как основного инструмента профессиональной деятельности будущих воспитателей, выделены методы и приёмы культуры речи, которые может использовать воспитатель в своей профессиональной деятельности. The report's thesis identifies the benefits of voice as a primary professional tool for future educators, outlining the methods and techniques of broadcasting culture that a tutor should use in his or her professional activities.
Опис
Ключові слова
вихователь, голос людини, інструмент професійної діяльності, воспитатель, голос человека, инструмент профессиональной деятельности, kindergarten teacher, voice of the person, the tool of professional activity
Цитування
Портян М. О. Голос як основний інструмент професійної діяльності майбутніх вихователів / М. О. Портян // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. праць І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт., 2019 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 86–88.