ЕВФЕМІСТИЧНА НОМІНАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТАБУ У ВІКТОРІАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Роботу присвячено вивченню семантичних особливостей евфемістичних номінативних засобів, що об’єктивують соціокультурні табу у вікторіанському художньому дискурсі і уможливлюють редукцію або зміну статусу семантичних компонентів, які мотивують негативну оцінку антецедента. Работа посвящена изучению семантических особенностей эвфемистических номинативных средств, которые объективируют социокультурные табу в викторианском художественном дискурсе и позволяют редуцировать или изменить статус семантических компонентов, мотивирующих негативную оценку антецедента. The paper examines semantic peculiarities of euphemistic nominative units denoting socio-cultural taboos in Victorian literary discourse and enable reduction or change of status of semantic components which motivate negative evaluation of the antecedent.
Опис
Ключові слова
лінгвістичне табу, евфемізм, генералізація значення, метафора, метонімія, антонім, перифраз, лингвистическое табу, эвфемизм, генерализация значения, метонимия, антоним, linguistic taboo, euphemism, generalization of meaning, metaphor, metonymy, antonym, periphrasis
Цитування
Шишкіна К. І. Евфемістична номінація соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі: семантичний аспект / К. І. Шишкіна // Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи : матеріали ІX Міжнар. наук. конф., (м. Чернівці, 5-6 травня 2016 р. ) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ, 2016. – С.312-316