Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3198
Назва: Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі
Інші назви: Информационные системы и технологии в научно-исследовательской роботе
Information systems and technologies in research work
Автори: Гризун, Л. Е.
Гризун, Л. Э.
Gryzun, L.
Ключові слова: інформаційні системи і технології
науково-дослідна робота
сучасні комп’ютерні засоби
обробка наукової інформації
інформаційна культура
здобувачі наукового ступеня доктора філософії
информационные системы и технологии
научно-исследовательская работа
современные компьютерные средства
обработка научной информации
информационная культура
соискатели ученой степени доктора философии
information systems and technologies
Scientific research work
modern computer tools
processing of scientific information
information culture
applicants for a Ph.D.
Дата публікації: 2016
Видавництво: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Гризун Л. Е. Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі : метод. рек. для здобувачів третього (наук.-освіт.) рівня вищ. освіти спец. 011 Науки про освіту / Л. Е. Гризун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2016. – 21 с.
Короткий огляд (реферат): Мета дисципліни: сприяти формуванню здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розв’язувати комплексні проблеми в галузі застосування інформаційних систем і технологій в науково-дослідній та освітній діяльності, що передбачає набуття цілісних знань з ефективного використання сучасних комп’ютерних засобів для обробки та аналізу наукової інформації, формування практичних умінь і навичок застосування ІКТ для здійснення дослідницької та педагогічної діяльності, набуття загальної інформаційної культури. Цель дисциплины: способствовать формированию способности соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования решать комплексные проблемы в области применения информационных систем и технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности, что предусматривает приобретение целостных знаний по эффективному использованию современных компьютерных средств для обработки и анализа научной информации, формирования практических умений и навыков применения ИКТ для осуществления исследовательской и педагогической деятельности, приобретение общей информационной культуры. Aim of the course: To contribute to the formation of the ability of third-level (educational-scientific) higher education students to solve complex problems in the use of information systems and technologies in research and educational activity, which requires the acquisition of holistic knowledge of the effective use of modern computer tools for the processing and analysis of scientific information, the development of practical skills and ICT applications for research and teaching activities, the acquisition of general information culture.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3198
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гризун Л. Е. ІСТ.docx90.49 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.