Грід-технології в освіті та наукових дослідженнях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид. «Мітра»
Анотація
У статті розглянуто один з новітніх інструментів, що включає в себе останні досягнення в області кібернетичної науки - грід-технології, і його застосування в навчальному процесі та наукових дослідженнях.В статье рассмотрен один из новейших инструментов, включающий в себя последние достижения в области кибернетической науки – грид -технологии, и его применение в образовании и научных исследованиях. The article discusses one of the latest tools, which includes the latest achievements in the field of cybernetic science - grid technology, and its application in education and research.
Опис
Ключові слова
грід-технології, дистанційно, управління, грид-технологии, дистанционно, управление, grid technology, remotelу, control
Цитування
Прокопенко А. І. Грід-технології в освіті та наукових дослідженнях / А. І. Прокопенко, С. С. Зуб, Н. І. Ляшко // Матеріали I всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта: реалії та перспективи», Харків, 12 груд. 2018р : тези / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2018. – С. 21–24.