Особливості правової системи Китаю у другій половині ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автор у данній статті розкрив особливості правової системи Китаю у другій половині ХХ ст. Автор в данной статье раскрыл особенности правовой системы Китая во второй половине ХХ в. In this article, the author revealed the features of China's legal system in the second half of the twentieth century.
Опис
Ключові слова
правова система, Китай, сім'я, законодавство, правовая система, Китай, семья, законодательство, legal system, China, family, law
Цитування
Олійник О. М. Особливості правової системи Китаю у другій половині ХХ ст. / О. М. Олійник // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 234–237.