Проблема впровадження дистанційних освітніх технологій : стан і перспективи розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)
Анотація
Перехід до дистанційного навчання має два аспекти:нормативний та науково-організаційний. Дистанційно навчання базується на значних перевагах цієї технології перед традиційними формами навчання. Аспектами такого курсу є: гнучкість і мобільність доступу до Інтернету. Матеріали адаптовані до використання в умовах дистанційного навчання, зокрема: для викладачів, так і студентів. Переход к дистанционному обучению имеет два аспекта: нормативный и научно-организационный. Дистанционно обучение базируется на значительных преимуществах этой технологии перед традиционными формами обучения. Аспектами такого курса являются: гибкость и мобильность доступа к Интернету. Материалы адаптированы к использованию в условиях дистанционного обучения, в частности: для преподавателей, так и студентов.The transition to distance learning has two aspects: normative and scientific-organizational. Distance learning is based on the significant advantages of this technology over traditional forms of learning. Aspects of this course are: the flexibility and mobility of Internet access. The materials are adapted for use in the conditions of distance learning, in particular: for teachers and students.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, використання, матеріали, технології, дистанционное обучение, использование, материалы, технологии, distance learning, using, materials, technology
Цитування
Алієв Х. М. Проблема впровадження дистанційних освітніх технологій : стан і перспективи розвитку / Х. М. Алієв // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., Бердянськ, 14-16 верес. 2017 р. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 14–15.