Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2652
Title: Проблема впровадження дистанційних освітніх технологій : стан і перспективи розвитку
Other Titles: Проблема внедрения дистанционных образовательных технологий : состояние и перспективы развития
The problem of introducing distance educational technologies : state and development prospects
Authors: Алієв, Х. М.
Keywords: дистанційне навчання
використання
матеріали
технології
дистанционное обучение
использование
материалы
технологии
distance learning
using
materials
technology
Issue Date: 13-Sep-2017
Publisher: Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)
Citation: Алієв Х. М. Проблема впровадження дистанційних освітніх технологій : стан і перспективи розвитку / Х. М. Алієв // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., Бердянськ, 14-16 верес. 2017 р. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 14–15.
Abstract: Перехід до дистанційного навчання має два аспекти:нормативний та науково-організаційний. Дистанційно навчання базується на значних перевагах цієї технології перед традиційними формами навчання. Аспектами такого курсу є: гнучкість і мобільність доступу до Інтернету. Матеріали адаптовані до використання в умовах дистанційного навчання, зокрема: для викладачів, так і студентів. Переход к дистанционному обучению имеет два аспекта: нормативный и научно-организационный. Дистанционно обучение базируется на значительных преимуществах этой технологии перед традиционными формами обучения. Аспектами такого курса являются: гибкость и мобильность доступа к Интернету. Материалы адаптированы к использованию в условиях дистанционного обучения, в частности: для преподавателей, так и студентов.The transition to distance learning has two aspects: normative and scientific-organizational. Distance learning is based on the significant advantages of this technology over traditional forms of learning. Aspects of this course are: the flexibility and mobility of Internet access. The materials are adapted for use in the conditions of distance learning, in particular: for teachers and students.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2652
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.