Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2428
Title: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ
Other Titles: РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА УЧИТЕЛЯ: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL STATUS OF THE TEACHER: THEORY AND HISTORY
Authors: Васильєва, С. О.
Keywords: розвиток професійного статусу вчителя
історія української педагогічної думки
історія зарубіжної педагогіки
развитие профессионального статуса учителя
история украинской педагогической мысли
история зарубежной педагогики
development of teacher’s professional status
history of Ukrainian educational thought
history of foreign pedagogy
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво «Планета-Принт»
Citation: Васильєва С. О. Розвиток професійного статусу вчителя: теорія та історія : монографія / С. О. Васильєва. – Харків : Планета-Принт, 2015. – 540 с.
Abstract: У монографії на основі вивчення широкої джерельної бази здійснено ретроспективний аналіз розвитку професійного статусу вчителів. Розглянуто взаємозв’язки між поняттями «статус», «соціальний статус», «професійний статус». Обґрунтовано етапи та визначено провідні тенденції які впливали на розвиток професійного статусу вчителів на кожному із визначених етапів. Розроблено науково-практичні рекомендацій по удосконаленню державної освітньої політики з підвищення професійного статусу вчителів. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, вчителів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку професійного статусу вчителів. В монографии на основе изучение широкой базы источников осуществлен ретроспективный анализ развития профессионального статуса учителей. Рассмотрены взаимосвязи между понятием «статус», «социальный статус», «профессиональный статус». Обоснованы этапы и определены ведущие тенденции, которые влияли на развитие профессионального статуса учителей на каждом из определенных этапов. Разработаны научно-практические рекомендации совершенствования государственной образовательной политики по повышение профессионального статуса учителей. Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, учителей - всех, кого интересуют вопросы становления и развития профессионального статуса учителей.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2428
ISBN: 978-617-7229-26-0
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васільєва С. О. монография.pdf6.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.