Оптимізм в системі понять позитивної психології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядаються основні поняття позитивної психології. Проаналізований їх змістовний зв'язок з явищем оптимізму. Розкриття суті оптимізму, його структури і функціональної ролі може допомогти глибшому розумінню позитивних аспектів людського життя. Рассматриваются основные понятия позитивной психологии. Проанализиро-вана их содержательная связь с явлением оптимизма. Раскрытие сущности опти-мизма, его структуры и функциональной роли может помочь более глубокому пониманию позитивных аспектов человеческой жизни. The basic concepts of positive psychology are considered. Their informative communication with optimism phenomenon is analyzed. Disclosure of an entity of optimism, its structure and the functional role can help more deep understanding of positive aspects of human life.
Опис
Ключові слова
позитивна психологія, оптимізм, особиста теорія реальності, суб'єктивне благополуччя, самодетермінація стану Потоку, позитивні емоції, позитивная психология, оптимизм, личная теория реальности, субъективное благополучие, самодетерминация состояния Потока, позитивные эмоции, positive psychology, optimism, personal theory of reality, subjective wellbeing, self-determination of the condition of a Flow, positive emotions
Цитування
Кузнецова М. М. Оптимізм в системі понять позитивної психології / М. М. Кузнецова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 56. – С. 146–155.