Особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтерпретації оперних хорів

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розрито особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтерпретації хорових творів. Визначено основні етапи роботи над створенням власної виконавської інтерпретації оперних хорів. В статье разкрыты особенности подготовки будущего учителя музыкального искусства к интерпретации хорових призведений. Определены основные этапы работы над созданием собственной исполнительской интерпретации оперних хоров. The article reveals the features of preparing the future teacher of musical art for the interpretation of choral artworks. The main stages of work on creating their own performing interpretation of opera choruses are defined.
Опис
Ключові слова
робота з хором, оперні хори, інтерпретація, вчителі музичного мистецтва, студентські роботи, работа с хором, оперные хоры, интерпретация, учителя музыкального искусства, студенческие работы, work with chorus, opera choruses, interpretation, teachers of musical art, student work
Цитування
Овчиннікова Ю. С. Особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтерпретації оперних хорів / Ю. С. Овчиннікова, О. В. Васильєва // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 207–208.