Деякі питання формування елементів вокальної техніки

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті на основі аналізу науково-методичної літератури розглядаються питання формування таких елементів вокальної техніки, як: робота над правильним вокальним диханням, «атака звука», кантилена. В статье на основе анализа научно-методической литературы рассматриваются вопросы формирования таких элементов вокальной техники, как: работа над правильным вокальным дыханием, «атака звука», кантилена. In the article, based on the analysis of scientific and methodological literature, the questions of the formation of such elements of vocal technique as: work on correct vocal breathing, “sound attack”, cantilena.
Опис
Ключові слова
вокальна техніка, вокальне дихання, атака звука, кантилена, студентські роботи, вокальная техника, вокальное дыхание, атака звука, кантилена, студенческие работы, vocal technique, vocal breathing, attack of sound, cantilena, student work
Цитування
Чжан Гомінь. Деякі питання формування елементів вокальної техніки / Гоминь Чжан, О. В. Слєпцова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 191–193.