ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядається необхідність подальшого реформування та роль вищої освіти в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації сучасного суспільства. Рассматривается необходимость дальнейшего реформирования и роль высшего образования в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации современного общества. The need for further reformation and the role of higher education in providing the competitiveness of national economy in the context of globalization of the modern society is considered.
Опис
Ключові слова
вища освіта, глобалізація, інтернаціоналізація, інформатизація, інтелектуальне суспільство, высшее образование, глобализация, интернационализация, информатизация, интеллектуальное общество, higher education, globalization, information technology, internationalization, intellectual society
Цитування
Прокопенко, І. Ф. Трансформація вищої освіти в Україні в контексті глобалізаційних процесів / І. Ф. Прокопенко // Економіка : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко, М. М. Кім, Г. В. Задорожний та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2010. – Вип. 10. – С. 5–10.