Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено шляхи застосування інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі. Розглянуто використання комп'ютерних технологій як ефективний засіб оптимізації музичної освіти. В статье исследованы пути применения информационных технологий на уроках музыкального искусства в общеобразовательной школе. Рассмотрено использование компьютерных технологий как эффективное средство оптимизации музыкального образования. The article explores ways to use information technology in music lessons in a secondary school. Considered the use of computer technology as an effective means of optimizing music education.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, урок музичного мистецтва, студентські роботи, информационные технологии, урок музыкального искусства, студенческие работы, nformation technology, music lesson, student work
Цитування
Фішкіна С. С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва / С. С. Фішкіна, О. О. Котенко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 165–167.