Диригентсько-хорова діяльність М. В. Лисенка

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена диригентсько-хоровій діяльності класика української музики Миколі Віталійовичу Лисенко. Визначено роль композитора у становленні українського професійного хорового виконавства. Статья посвящена дирижерско-хоровой деятельности классика украинской музыки Николаю Витальевичу Лысенко. Определена роль композитора в становлении украинского профессионального хорового исполнительства. The article is devoted to the conductor and choral activities of the classic of Ukrainian music Nikolai Vitalievich Lysenko. The role of the composer in the development of Ukrainian professional choral performance has been determined.
Опис
Ключові слова
хорова музика, диригент хору, Лисенко М. В., студентські роботи, хоровая музыка, дирижер хора, Лысенко Н. В., студенческие работы, choral music, choir conductor, Lysenko N. V., student work
Цитування
Романенко В. Ю. Диригентсько-хорова діяльність М. В. Лисенка, О. В. Васильєва // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 73–75.