Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1625
Title: ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА МІЖУРЯДОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1996–1997 РР.
Other Titles: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1996‒1997 ГГ.
GREAT BRITAIN AND PROBLEMS OF THE EUROPEAN UNION’S REFORMING AT THE INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE IN 1996‒1997.
Authors: Ямпольська, Л. М.
Keywords: Європейський Союз
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
Маастрихтський договір
Міжурядова конференція держав-членів ЄС
Економічний і валютний союз
Західноєвропейський Союз
Європейська система безпеки та оборони
концепція «Європа за вибором»
Европейский Союз
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Маастрихтский договор
Межправительственная конференция государств-членов ЕС
Экономический и валютный союз
Западноевропейский союз
Европейская система безопасности и обороны
концепция «Европа по выбору»
the European Union
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
the Maastricht Treaty
the Intergovernmental Conference of the EU Member States
the Economic and Monetary Union
the Western European Union
the European Security and Defense System
the concept «Europe of choice»
Issue Date: 29-Dec-2009
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Ямпольська Л. М. Велика Британія та проблеми реформування Європейського Союзу на Міжурядовій конференції 1996–1997 рр. / Л. М. Ямпольська // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали V Всеукр. наук. конф., м. Тернопіль, 23–24 груд. 2009 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Ч. 2. – С. 42–46.
Abstract: Зміни та доповнення до консолідованих договорів про створення Євросоюзу були розглянуті на Міжурядовій конференції (далі МУК) держав-членів ЄС, що почалася 29 березня 1996 р. в італійському місті Турині і продовжувала свою роботу до червня 1997 р. Проект договору, підготовлений роботою конференції, в цілому був схвалений у червні 1997 р. на сесії Європейської ради в Амстердамі і став новою цеглиною в будівництві Євродому. Аналіз позиції правлячої еліти Великої Британії – країни, яка виконувала роль "фільтру" в прийнятті рішень стосовно перспектив інтеграції, вказуючи на перестороги від участі в тотальних процесах європейського будівництва, на МУК 1996 – 1997 рр. є проблемою даної наукової розвідки. Изменения и дополнения к консолидированным договорам о создании Евросоюза были рассмотрены на Межправительственной конференции (далее МУК) государств-членов ЕС, которая началась 29 марта 1996 в итальянском городе Турине и продолжала свою работу в июне 1997 Проект договора, подготовленный работой конференции, в целом был одобрен в июне 1997 г. на сессии Европейского совета в Амстердаме и стал новым кирпичом в строительстве Евродома. Анализ позиции правящей элиты Великобритании - страны, которая выполняла роль "фильтра" в принятии решений относительно перспектив интеграции, указывая на предостережения от участия в тотальных процессах европейского строительства, на МУК 1996 - 1997 гг. является проблемой данной научной разведки.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1625
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.