Інверсивні та ад’єктивно- й адвербіально-інфінітивні звужені синонімічні монопредикативні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чернівецький національний університет, кафедра романської філології та перекладу, ВД «Родовід»
Анотація
Розглянуто інверсивні та ад’єктивно- й адвербіально-інфінітивні звужені синонімічні монопредикативні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Рассмотрены инверсивные и адьективно- и адвербиально-инфинитивные суженные синонимичные монопредикативные высказывания (на материале современной французской художественной прозы). Inverse and adaptive- and adverbial-infinitive narrowed synonymous monopredicative utterances (on the material of modern French prose) are considered.
Опис
Ключові слова
романська філологія, синонімічні монопредикативні висловлення, адвербіально-інфінітивні висловлення, французька художня проза, романская филология, синонимичные монопредикативные высказывания, адвербиально-инфинитивные высказывания, французская художественная проза, romance philology, synonymous monopredictive utterances, adverbial-infinitive utterances, french art prose
Цитування
Лепетюха А. В. Інверсивні та ад’єктивно- й адвербіально-інфінітивні звужені синонімічні монопредикативні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції романістів : структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства., м. Чернівці, 5–6 жовт. 2017 р. / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Родовід, 2017. – С. 26–27.