Особливості прописів для навчання письма ліворуких дітей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено питання навчання письму ліворуких дітей. Методика навчання ліворуких дітей спирається на наочність, образність, емоційність у процесі вивчення матеріалу. Вчителі мають привчати учнів до самостійного отримання знань, використовувати прийоми заохочення, похвалу на уроках та намагатися не ставити оцінки за виконану роботу. Зазначено, що навчання письма ліворуких дітей має відбуватися за допомогою спеціально розроблених прописів, які враховують особливості учнів із домінантною лівою рукою. Вчителі мають організовувати робочий простір так, щоб під час письма чи малювання світло падало з правого боку, шкільне приладдя знаходилося з лівого, а зошити були адаптованими. Створення необхідних умов для успішного навчання школярів є запорукою розвитку дитини. The publication examines the issue of teaching left-handed children to write. The method of teaching left-handed children is based on visuality, imagery, emotionality in the process of studying the material. Teachers should teach students to independently acquire knowledge, use methods of encouragement, praise in lessons and try not to give grades for the work done. It is noted that teaching left-handed children to write should be done with the help of specially developed scripts that take into account the characteristics of students with a dominant left hand. Teachers should organize the workspace so that when writing or drawing, light falls on the right side, school supplies are on the left, and notebooks are adapted. Creating the necessary conditions for the successful education of schoolchildren is the key to a child's development.
Опис
Ключові слова
освітній процес, навчання письму, ліворукість, студентські роботи, educational process, learning to write, left-handedness, student works
Цитування
Мерзлякова К. Особливості прописів для навчання письма ліворуких дітей / К. Мерзлякова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 110–112.