Синоніми як ефективний засіб збагачення та активізації словникового запасу молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто синоніми, за допомогою яких можна побудувати логічний асоціативний ряд та активізувати словниковий запас учнів. Студіювання синонімів допомагає закріпити вдвічі більше лексичних одиниць у довготривалій пам’яті дитини. Зазначено, що робота над синонімами – один із ефективних засобів збагачення та активізації словникового запасу молодших школярів, що дає змогу висловити інформацію в лаконічній, логічно структурованій формі, необхідній учням не тільки при усному, але й писемному мовленні. The article discusses synonyms, which can be used to build a logical associative series and activate students' vocabulary. Studying synonyms helps to consolidate twice as many lexical units in the child's long-term memory. It is noted that working on synonyms is one of the effective means of enriching and activating the vocabulary of younger schoolchildren, which makes it possible to express information in a concise, logically structured form, which is necessary for students not only in oral, but also in writing.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, синоніми, початкова школа, студентські роботи, speech development, synonyms, primary school, student works
Цитування
Рильцева А. Синоніми як ефективний засіб збагачення та активізації словникового запасу молодших школярів / А. Рильцева // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 89.