Підвищення рівня культури мовлення молодших школярів засобами фразеології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто вивчення фразеологізмів у початковій школі, що обумовлено їхнім значенням для формування когнітивних дій, розширення словникового запасу та створення фундаменту для подальшого вивчення мови. Фразеологія, що описує процес людського мислення й людину з погляду її інтелектуальних здібностей, займає важливе місце в системі будь-якої мови. Зауважено, що вивчення стійких словосполучень у початкових класах має велике значення для розвитку культури мовлення молодших школярів, стає важливим кроком у формуванні мовленнєвої компетенції та літературної вправності. The article examines the study of idioms in primary school, which is due to their importance for the formation of cognitive actions, expanding the vocabulary and creating a foundation for further language learning. Phraseology, which describes the process of human thinking and a person from the point of view of his intellectual abilities, occupies an important place in the system of any language. It is noted that the study of stable word combinations in primary grades is of great importance for the development of speech culture of younger schoolchildren, it becomes an important step in the formation of speech competence and literary skill.
Опис
Ключові слова
культура мовлення, фразеологія, початкова школа, студентські роботи, speech culture, phraseology, primary school, student works
Цитування
Бурова К. Підвищення рівня культури мовлення молодших школярів засобами фразеології / К. Бурова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 85.