Розвиток мовлення молодших школярів на ономастичному матеріалі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток мовлення молодших школярів на ономастичному матеріалі. Ономастичний матеріал містить концентрований матеріал, тобто культура в ньому віддзеркалена найбільш яскраво, хоча це не завжди прозоро для того, хто говорить або слухає. За допомогою ономастики вчитель розширює кругозір учнів, розвиває їхню здатність до комунікації. Зазначено, що студіювання ономастики в початковій школі слугує засобом розвитку пізнавальних універсальних навчальних процесів, збагачує мовлення учнів. The article examines the development of speech of younger schoolchildren based on onomastic material. Onomastic material contains concentrated material, that is, culture is reflected in it most vividly, although this is not always transparent to the speaker or listener. With the help of onomastics, the teacher expands the horizons of students, develops their ability to communicate. It is noted that the study of onomastics in primary school serves as a means of developing cognitive universal educational processes, enriches students' speech.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, ономастика, початкова школа, студентські роботи, speech development, onomastics, elementary school, student works
Цитування
Бабич М. Розвиток мовлення молодших школярів на ономастичному матеріалі / М. Бабич // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 83.