АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи», метою якої було обговорення здобувачами вищої освіти сучасних проблем соціальної галузі, набуття навичок апробації результатів соціальних досліджень, поширення досвіду професійної діяльності з вирішення актуальних проблем соціальної роботи і соціальної педагогіки. Для науковців, викладачів, аспірантів і здобувачів вищої освіти, фахівців соціальних інституцій. The collection presents the materials of the scientific and practical conference ‘Actual Problems of Research in the Field of Social Pedagogy and Social Work’, which was aimed at discussing modern problems of the social sphere by higher education students, acquiring skills in testing the results of social research, disseminating professional experience in solving urgent problems of social work and social pedagogy. For scientists, teachers, postgraduate students and applicants for higher education, specialists of social institutions.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна робота, соціально-педагогічна профілактика, професійна підготовка, соціальний педагог, заклади освіти, освітній процес, соціальне виховання, social pedagogy, social work, social and pedagogical prevention, professional training, social pedagogue, institutions of education, educational process, social education
Цитування
Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, присвяч. 220-річчю від дня заснування Університету, Харків, 23 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 170 с.