Шляхи формування готовності школярів до впровадження інклюзивної освіти в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуті шляхи формування готовності школярів до впровадження інклюзивної освіти в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах. Рассмотрены пути формирования готовности школьников к внедрению инклюзивного образования в современных общеобразовательных учебных заведениях. The ways of formation of readiness of schoolboys to introduction of inclusive education in modern comprehensive educational institutions are considered.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, сучасні школярі, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, инклюзивное образование, современные школьники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, inclusive education, modern schoolchildren, general educational institutions, student work
Цитування
Заморіна В. Шляхи формування готовності школярів до впровадження інклюзивної освіти в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах / В. Заморіна, Т. С. Твердохліб // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 44–46.