Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Історія математики»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях викладено професійно спрямований курс історії математики, складений за її періодами розвитку. Метою посібника є ознайомлення майбутнього вчителя математики з основними етапами розвитку науки та її підготовка до здійснення культурно-історичного підходу до викладання математики у школі. Призначено для студентів математичних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти, вчителів математики та викладачів, які застосовують історію математики у своїй роботі. The methodological recommendations present a professionally oriented course in the history of mathematics, organised by its periods of development. The purpose of the manual is to acquaint future mathematics teachers with the main stages of the development of the science and to prepare them for the implementation of a cultural and historical approach to teaching mathematics at school. It is intended for students of mathematical specialities of pedagogical institutions of higher education, mathematics teachers and teachers who use the history of mathematics in their work.
Опис
Ключові слова
історія математики, викладання математики, підготовка вчителів, методичні рекомендації, history of mathematics, teaching of mathematics, teacher training, methodological recommendations
Цитування
Сіра І. Т. Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Історія математики» : метод. рек. для здобувачів спец. 014 Середня освіта. Математика / І. Т. Сіра ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 81 с. : іл., портр.