Проективна геометрія та методи зображень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику розкрито основні питання проективної геометрії та методів зображень геометричних фігур, спрямованих на вдосконалення графічної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)» педагогічних ЗВО у межах їхньої професійної компетенції. The manual discloses the main issues of projective geometry and methods of representing geometric figures, aimed at improving the graphic training of applicants of the first (bachelor) level of higher education in the specialty "014.04 Secondary Education (Mathematics)" of pedagogical higher education institutions within their professional competence.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, проективна геометрія, методи зображень, навчально-методичні посібники, study of mathematics, projective geometry, image methods, teaching aids
Цитування
Проективна геометрія та методи зображень: вибрані питання : навч.-метод. посіб. для бакалаврантів спец. 014.04 Середня освіта (математика) пед. ЗВО / Г. В. Дейниченко, О. А. Жерновникова, Т. І. Дейніченко, В. В. Масич, О. Д. Чібісов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид., допов. – Харків : [б. в.], 2024. – 77 с.