Освітні інновації у професійній підготовці фахівців економічних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Освітні інновації в професійній підготовці фахівців економічних спеціальностей включають широкий спектр підходів та методів, спрямованих на покращення якості навчання та адаптацію до змін у сучасному світі. Сучасний освітній процес швидко модернізується у відповідь на нові виклики, тому швидкість впровадження освітніх інновацій стає все більшої, а використання активних методів навчання стає необхідністю. Educational innovations in the professional training of economic specialists include a wide range of approaches and methods aimed at improving the quality of education and adapting to changes in the modern world. The modern educational process is rapidly being modernized in response to new challenges, therefore the speed of introducing educational innovations is increasing, and the use of active learning methods is becoming a necessity.
Опис
Ключові слова
освітні інновації, професійна підготовка економістів, educational innovations, professional training of economists
Цитування
Нестеренко В. Ю. Освітні інновації у професійній підготовці фахівців економічних спеціальностей / В. Ю. Нестеренко, В. К. Сідельнікова // Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 04 квіт. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 286–287.