ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. СХІД, ГРЕЦІЯ, РИМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчальному посібнику розглядаються основні етапи становлення та розвитку людського суспільства з моменту його виникнення до створення стратифікованих суспільств, розвиток цивілізацій Сходу, античних Греції і Риму. Посібник містить тексти лекцій, плани семінарських занять з методичними рекомендаціями, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу. Розрахований для здобувачів історичних спеціальностей. The textbook examines the main stages of formation and development of human society from the moment of its emergence to the creation of stratified societies, the development of civilisations of the East, ancient Greece and Rome. The textbook contains texts of lectures, plans of seminars with methodological recommendations, recommended educational and specialised literature. It is intended for students of history.
Опис
Ключові слова
історія стародавнього світу, цивілізація, Стародавній Схід, античність, Греція, Рим, навчальний посібник, history of the ancient world, civilization, the Ancient East, antiquity, Greece, Rome, training manual
Цитування
Ісхакова А. В. Історія стародавнього світу. Схід, Греція, Рим : навч.-метод. посіб. для здобувачів іст. спец. / А. В. Ісхакова, С. В. Мірошніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – [Вид. 2-ге, переробл. і допов.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 315 с.