До питання використання методу лепбук на уроках української літератури в закладах середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Анотація
У розвідці подано ймовірні аспекти використання на уроках української літератури методу лепбук; висвітлено його сприяння ефективному засвоєнню навчального матеріалу, його аналізу в ігровій та інтерактивній формі та розвитку ключових навичок здобувачів середньої освіти відповідно до сучасних вимог. This article aims to analyze the use of the lapbook method in Ukrainian literature lessons, focusing on its capacity to enhance the acquisition of educational material. It examines how lapbooks can be utilized in a gamelike and interactive format to develop key skills among secondary education students in alignment with modern standards.
Опис
Ключові слова
лепбук, методика навчання, українська література, різновекторність навчання, багатоаспектність, інтерактивність, ігрові технології, освітній процес, lapbook, teaching method, Ukrainian literature, multi-vector learning, multi-faceted approach, interactivity, gamification, educational process
Цитування
Веретюк Т. До питання використання методу лепбук на уроках української літератури в закладах середньої освіти / Т. Веретюк // Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наук. пр. викл. і студентів. – Глухів : Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка, 2024. – Вип. 12. – С. 244–250.