РОЛЬ КОМАНДНИХ ВПРАВ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК КОМАНДОТВОРЕННЯ КУРСАНТІВ-ДЕСАНТНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто роль командних вправ у формуванні навичок командотворення курсантів-десантників. Виявлено, що такий підхід до фізичної підготовки сприяє розвитку не лише фізичної витривалості, а й колективного духу, взаєморозуміння та ефективності роботи в умовах стресу. Підкреслено значення цих вправ у формуванні лідерських якостей та вміння приймати обґрунтовані рішення. The article depicts the role of team exercises in the formation of team building skills of paratrooper cadets. It has been found that this approach to physical training contributes to the development of both physical endurance and collective spirit, mutual understanding and efficiency of work under stress. The importance of these exercises in the formation of leadership skills and the ability to make well-founded decisions is emphasized.
Опис
Ключові слова
навички командотворення, формування навичок, курсанти-десантники, командні вправи, професійна підготовка, фізична підготовка, аспірантські роботи, team building skills, skills formation, paratrooper cadets, team exercises, professional training, physical training, postgraduate works
Цитування
Костюшко І. Роль командних вправ у формуванні навичок командотворення курсантів-десантників / І. Костюшко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 302–305.