KEY ASPECTS OF CREATIVENESS ACTIVITY DEVELOPMENT OF FUTURE GRAPHIC DESIGN PROFESSIONALS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
In the world of design, encouraging creativity is vital for aspiring graphic designers. This active cultivation plays a foundational role, enhances students’ innovative abilities, enabling them to tackle complex visual challenges and contribute significantly to the field of graphic design. Development of creativeness activity of future graphic design professionals has its own peculiarities. The aim of the abstract is to observe some key aspects of this process. У світі дизайну заохочення творчості є життєво важливим для графічних дизайнерів-початківців. Це активне культивування відіграє фундаментальну роль, розвиває інноваційні здібності студентів, дозволяє їм вирішувати складні візуальні завдання та робити значний внесок у сферу графічного дизайну. Розвиток творчої активності майбутніх фахівців з графічного дизайну має свої особливості. Метою тез є розгляд деяких ключових аспектів цього процесу.
Опис
Ключові слова
Creativeness Activity, Future Graphic Design Professionals, Stimulating Learning, Creative Thinking, творча діяльність, майбутні фахівці з графічного дизайну, стимулювання навчання, творче мислення
Цитування
Vitchynkina K. Key Aspects of Creativeness Activity Development of Future Graphic Design Professionals / K. Vitchynkina // Learning & Teaching: after War and during Peace [Electronic Edition] : Conference Proceedings of II International Scientific & Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, 10 November, 2023 / H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University ; [editorial board: I. Kostikova (editor-in-chief) etc.]. – Kharkiv, 2023. – Pp. 239. http://doi.org/10.5281/zenodo.10085340