ЧИ ВПЛИВАЄ СТАТУС НА ДОБРОПОРЯДНІСТЬ ЛЮДИНИ? (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ ГІ ДЕ МОПАССАНА «ПАМПУШКА»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто як звання, посада і статус впливають на добропорядність людини (на матеріалі новели Гі де Мопассана «Пампушка»). Зазначено, що героїня твору Елізабет, яка була відома, як повія, є єдиним світлим променем у новелі. Вельможі та влада відразу виїхали зі своїх маєтків, кинувши напризволяще перед ворожими пруссами тисячі ні в чому не винних людей. Тож місце в суспільстві аж ніяк не пов’язане з гідністю, моральними чеснотами, а насамперед і з добропорядністю. The thesis examines how rank, position, and status affect a person's decency (based on Guy de Maupassant's novel "Pampushka"). It is noted that the heroine of the work Elizabeth, who was known as a prostitute, is the only bright ray in the novel. The nobles and the authorities immediately left their estates, abandoning thousands of innocent people to the enemy Prussians. Therefore, a place in society is in no way connected with dignity, moral virtues, and above all with decency.
Опис
Ключові слова
французька література, Гі де Мопассан, добропорядність, студентські роботи, French literature, Guy de Maupassant, decency, student works
Цитування
Перепелиця М. В. Чи впливає статус на добропорядність людини? (На матеріалі новели Гі де Мопассана «Пампушка») / М. В. Перепелиця // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 69–70.