ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ З ФФНМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано використання ігрових вправ у корекції звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (ФФНМ). Розкрито роль ігрових вправ як дієвого засобу корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку. Надано рекомендації для підвищення ефективності використання ігрових вправ у корекції звуковимови у дітей з ФФНМ. Зазначено, що використання ігрових вправ у корекції звуковимови у дітей з ФФНМ є ефективним методом, який сприяє успішному розвитку мовлення у дітей. The article analyzes the use of game exercises in the correction of phonetic speech in children with phonetic-phonemic underdevelopment of speech (FFNM). The role of game exercises as an effective means of correcting speech disorders in preschool children is revealed. Recommendations are provided for increasing the effectiveness of using game exercises in the correction of phonetic speech in children with FFNM. It is noted that the use of game exercises in the correction of sound speech in children with FFNM is an effective method that contributes to the successful development of speech in children.
Опис
Ключові слова
корекція звуковимови, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, ігрові вправи, магістерські роботи, phonetic speech correction, phonetic-phonemic underdevelopment of speech, game exercises, master's works
Цитування
Візенкова Ю. С. Використання ігрових вправ у корекції звуковимови у дітей з ФФНМ / Ю. С. Візенкова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 347–350.