Педагогічні умови успішної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами до навчання в інклюзивному класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто адаптацію молодших школярів з особливими освітніми потребами до навчання в інклюзивному класі. Зазначено, що у процесі адаптації формуються прийнятні комунікативні та поведінкові навички, що дають змогу особистості самоствердитися, втілювати свої потреби та інтереси в життя. Для соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами та ефективної і результативної роботи команди психолого-педагогічного супроводу в інклюзивному класі, важливо створити стратегію співпраці. The publication examines the adaptation of younger schoolchildren with special educational needs to study in an inclusive class. It is noted that acceptable ones are formed in the process of adaptation communication and behavioral skills that enable the individual to assert himself, realize his needs and interests in life. For the social adaptation of children with special educational needs and the effective and efficient work of the team of psychological and pedagogical support in the inclusive class, it is important to create a strategy of cooperation.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, соціальна адаптація, діти з особливими освітніми потребами, магістерські роботи, inclusive education, social adaptation, children with special educational needs, master's work
Цитування
Якименко В. Педагогічні умови успішної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами до навчання в інклюзивному класі / В. Якименко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 70.