ВИКОРИСТАННЯ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ФОРМУВАННІ ГРАФОМОТОРНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вплив альтернативних або нетрадиційних технік у роботі з дошкільниками з порушеннями мовлення над розвитком графомоторних навичок та підготовки руки дитини до письма, а саме методом пісочної терапії або Sandplay – ігор з піском, основним принципом якого полягає у використанні піску, води і спеціальних атрибутів (дерев’яного ящика чітко визначеного розміру, піску та набору дрібних іграшок). Сам термін «графомоторні навички» означає певне положення та рухи пишучої руки, що дозволяють дитині малювати, розфарбовувати, копіювати прості візерунки, з’єднувати точки та правильно тримати пишучий інструмент. Зазначено, що саме метод пісочної терапії буде найбільш сприятливим у формуванні графомоторних навичок у дітей дошкільного віку. Крім того, у ході гри з піском у дітей активізуються самозцілюючі резерви психіки, які виявляються за певних умов у процесі терапії. Пісок поглинає негативну психічну енергію дитини, стабілізує її емоційний стан і гармонізує психоемоційне самопочуття дитини. Діти отримують величезне задоволення від ігор і занять з піском і при цьому вони не бояться зробити щось неправильно, чи помилитися. The publication examines the influence of alternative or non-traditional techniques in working with preschoolers with speech disorders on the development of grapho-motor skills and preparation of the child's hand for writing, namely the method of sand therapy or Sandplay - games with sand, the main principle of which is the use of sand, water and special attributes (a wooden box of a clearly defined size, sand and a set of small toys). The very term "graphomotor skills" refers to a certain position and movements of the writing hand that allow the child to draw, color, copy simple patterns, connect the dots and hold the writing instrument correctly. It is noted that the method of sand therapy will be the most favorable in the formation of graphomotor skills in preschool children. In addition, in the course of playing with sand, self-healing reserves of the psyche are activated in children, which are revealed under certain conditions in the course of therapy. Sand absorbs the child's negative mental energy, stabilizes the child's emotional state and harmonizes the child's psycho-emotional well-being. Children get great pleasure from playing and doing activities with sand and at the same time they are not afraid to do something wrong or make a mistake.
Опис
Ключові слова
графомоторні навички, пісочна терапія, діти дошкільного віку, студентські роботи, grapho-motor skills, Sandplay, preschool children, student works
Цитування
Бондаренко О. М. Використання пісочної терапії у формуванні графомоторних навичок дітей дошкільного віку / О. М. Бондаренко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 68–70.