ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ФІТНЕСУ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ СПОРТСМЕНОК ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Український державний університет імені Михайла драгоманова
Анотація
Напрямки застосування оздоровчого фітнесу настільки ж різноманітні та різнобічні, як і самі види оздоровчого фітнесу. Сучасні тенденції розвитку напрямку фітнесу довели, що сьогодні майже не існує обмежень в застосуванні фітнес-методів, оскільки оздоровчий фітнес немає чітких стандартів, а навпаки дає можливість міксувати, поєднувати та в кожній конкретній ситуації обирати саме такий комплекс вправ, який би максимально допоміг у реалізації поставленої мети. В даній праці розглядається вплив сучасних засобів фітнесу на розвиток фізичних якостей юних спортсменок зі спортивної аеробіки. Результати дослідження показали, що застосування додаткових фітнес засобів під час стандартного навчально-тренувального процесу зі спортивної аеробіки мають позитивний вплив на показники розвитку фізичних здібностей спортсменок і можуть мати місце в підготовчому процесі на постійній основі. The directions of application of health fitness are as diverse and versatile as the types of health fitness themselves. Modern trends in the development of the direction of fitness have proved that today there are almost no restrictions in the use of fitness methods since health fitness does not have clear standards, but on the contrary makes it possible to mix, combine, and in each specific situation choose exactly such a set of exercises that would help as much as possible in realizing the goal. In this work, the influence of modern fitness tools on the development of physical qualities of young athletes in sports aerobics is considered. According to the results of the study, it was found that the use of fitness programs in the educational and training process in sports aerobics contributes to a likely improvement in the results of the following control standards: lifting the legs to a right angle in the height on the gymnastic wall by 3.06 times (p < 0.01); stop angle, legs apart by 2.5s (p < 0.05); flexion and extension of the arms in the stop lying 2.45 times (p < 0.05); full-length twine (left by 3.06 cm (p < 0.01) and right by 2.19 cm (p < 0.05)); jumping out of a deep squat improved by 2.21 times (p < 0.05). Less likely to improve the results of jumping in place with a rotation of 360 ° by 1.94 times (p < 0.1). To increase the level of physical training of young athletes involved in sports aerobics, fitness programs were proposed, including exercises with yoga elements, exercises with a rope, gymnastics tape, gymnastics bench and wall. According to the results of the implementation of these programs in the training process of young athletes, there were likely improvements in the results of testing strength, flexibility, explosive strength and coordination. Therefore, it can be argued that the developed additional fitness programs have a positive effect on the development of physical qualities of athletes in sports aerobics.
Опис
Ключові слова
фітнес, юні спортсменки, фізичні якості, спортивна аеробіка, fitness, young athletes, physical qualities, sports aerobics
Цитування
Голенкова Ю. В. Вплив використання сучасних засобів фітнесу на розвиток фізичних якостей юних спортсменок зі спортивної аеробіки / Ю. В. Голенкова, І. Ю. Кіраш // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2023. – Вип. 12 (172). – С. 59–63. https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2023.12(172).10