Засвоєння вітаміну Е з рослинного матеріалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено вміст вітаміну Е, вітаміну А та вітаміну С в тканинах курей. Метою магістерської наукової роботи було вивчення особливостей всмоктування, засвоєння та виділення з організму вітаміну Е з різних рослинних компонентів корму. Об'єкт дослідження: печінка, жовток яєць курей, травʼяне люцернове борошно, зернові корма. У роботі були використані наступні методи дослідження: біохімічні, фізіологічні, статистичні. Визначено особливості всмоктування, засвоєння і накопичення вітаміну Е в організмі курей із рослинних компонентів корму птиці: зернових компонентів корму та травʼяного люцернового борошна. Засвоєння альфа-токоферолу із масляного препарату на 20-30 % більше у порівнянні з зерновими компонентами корму. Депонування токоферолу в печінці курей та жовтку яєць відбувається прямо пропорційно кількості вітаміну, яке додається. Потреба курей у вітаміні Е може бути задовільнена на 30-50 % за рахунок введення у їх раціон підвищеної кількості травʼяного люцернового борошна. The content of vitamin E, vitamin A and vitamin C in the tissues of chickens was investigated in the qualification work. The aim of the master's research work was to study the features of absorption, assimilation and release from the body of vitamin E from various plant components of feed. The object of research: liver, yolk of chicken eggs, grass alfalfa flour, grain feed. The following research methods were used in the work: biochemical, physiological, statistical. The peculiarities of absorption, assimilation and accumulation of vitamin E in the body of chickens from vegetable components of poultry feed: grain components of feed and grass alfalfa flour were determined. The assimilation of alpha-tocopherol from the oil preparation is 20-30% higher compared to grain components of feed. The deposition of tocopherol in the liver of chickens and egg yolk is directly proportional to the amount of vitamin that is added. The need of chickens for vitamin E can be satisfied by 30-50% due to the introduction of an increased amount of grass alfalfa flour into their diet.
Опис
Ключові слова
птахівництво, вітамін Е, рослини, годування, poultry farming, vitamin E, plants, feeding
Цитування
Сологуб О. С. Засвоєння вітаміну Е з рослинного матеріалу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) / О. С. Сологуб ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2023. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції