ШКІДЛИВА ЕНТОМОФАУНА ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР СМТ ЗОЛОЧІВ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено шкідливу ентомофауну плодово-ягідних культур смт. Золочів Богодухівського району Харківської області. Виявлено та визначено видовий склад шкідливої ентомофауни плодово-ягідних культур. Встановлено найбільш небезпечних за шкодочинністю та чисельністю комах-шкідників плодово-ягідних культур; еколого-біологічні особливості найпоширеніші видів комах-шкідників району досліджень. Розподілено шкідливу ентомофауну за кормовою рослиною і місцем локалізації на ній, за трофічною спеціалізацією комах-шкідників плодово-ягідних культур. Виявлено типи пошкоджень плодово-ягідних культур. Проаналізовано та виявлено найбільш ефективні заходи захисту плодово-ягідних культур від комах-шкідників. Використано матеріали магістерської роботи при викладанні біології в загальноосвітній середній школі. In the qualification work, the harmful entomofauna of fruit and berry crops of the village was investigated. Zolochiv, Bogoduhiv district, Kharkiv region. The species composition of harmful entomofauna of fruit and berry crops was identified and determined. The most dangerous insect pests of fruit and berry crops in terms of harmfulness and number have been established; ecological and biological features of the most common types of insect pests in the research area. Harmful entomofauna is distributed according to the fodder plant and the place of localization on it, according to the trophic specialization of insect pests of fruit and berry crops. The types of damage to fruit and berry crops were revealed. The most effective measures to protect fruit crops from insect pests were analyzed and identified. The materials of the master's thesis were used in the teaching of biology in a secondary school.
Опис
Ключові слова
ентомологія, шкідлива ентомофауна, комахи-шкідники, entomology, harmful entomofauna, insect pests
Цитування
Плужник А. О. Шкідлива ентомофауна плодово-ягідних культур смт Золочів Богодухівського району Харківської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / А. О. Плужник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 64 с. : іл., табл.
Колекції