Управління системою фізичного виховання молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні описано суть і структуру системи фізичного виховання молодших школярів, діяльність керівника зі створення й розвитку такої системи. На діагностичній основі розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення управлінської діяльності, здійснено її експертне оцінювання, складено методичні рекомендації з упровадження в практику роботи. The research describes the essence and structure of the system of physical education of younger schoolchildren, the activity of the manager in the creation and development of such a system. On a diagnostic basis, a comprehensive and targeted program for improving managerial activity was developed, its expert evaluation was carried out, methodological recommendations for implementation in work practice were drawn up.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, система, управлінська діяльність, молодші школярі, кваліметрична модель, physical education, system, managerial activity, younger schoolchildren, qualitative model
Цитування
Пугунець О. С. Управління системою фізичного виховання молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. С. Пугунець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 65 с. : табл., схеми + дод.
Колекції