ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ І МЕТОДИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено інноваційні прийоми і методи в екологічному вихованні старших дошкільників. Інтегрований підхід забезпечує цілісність освітнього процесу, сприяє створенню умов для використання знань, яких набули дошкільники. Зазначено, що в ході екологічного виховання варто застосовувати різні методи, що сприятимуть включенню різних видів діяльності та сфер пізнання в єдиний, ефективний процес виховання бережного ставлення до природи. The publication highlights innovative ideas and methods in environmental education of older preschoolers. An integrated approach ensures the integrity of the educational process, contributes to the creation of conditions for the use of knowledge acquired by preschoolers. It is noted that in the course of environmental education, it is worth applying various methods that will contribute to the inclusion of various types of activities and areas of knowledge in a single, effective process of educating a careful attitude to nature.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, екологічне виховання, інноваційні методи, магістерські роботи, children of preschool age, environmental education, innovative methods, master's work
Цитування
Палій С. О. Інноваційні пийоми і методи в екологічному вихованні старших дошкільників / С. О. Палій // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 58–59.