ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто екологічне виховання дошкільників засобами дидактичних ігор. Основна мета екологічного виховання полягає у формуванні екологічної культури, яка розглядається як сукупність таких складових: екологічна свідомість, екологічні почуття й екологічна діяльність. Зазначено, що екологічна культура особистості виступає невід’ємною частиною її загальної культури. Завдяки ігровій діяльності дошкільники легше та швидше опановують знаннями про різноманітні об’єкти і явища природи. Environmental education of preschoolers by means of didactic games is considered in theses. The main goal of ecological education is the formation of ecological culture, which is considered as a set of the following components: ecological consciousness, ecological feelings and ecological activity. It is noted that the ecological culture of a person is an integral part of his general culture. Thanks to game activities, preschoolers acquire knowledge about various objects and natural phenomena more easily and quickly.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, екологічне виховання, дидактичні ігри, магістерські роботи, children of preschool age, environmental education, didactic games, master's work
Цитування
Матюшина О. М. Екологічне виховання дошкільників засобами дидактичних ігор / О. М. Матюшина // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 56–57.