ДОСЛІДЖЕННЯ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ КОРОНОВІРУСНУ ХВОРОБУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено функціональний стан кардіореспіраторної системи учнів. Предмет дослідження: показники серцево-судинної системи (ЧСС, артеріальний тиск та дихальної системи (життєва ємність легень, дихальний об’єм). Дані дослідження доповнюють і розширюють уявлення щодо стану кардіореспіратоної системи осіб, які перенесли короновірусну хворобу. Результати сучасних досліджень свідчать, що SARS-CoV-2 суттєво впливає на працездатність серцево-судинної системи, сприяє появі нових патологій та ускладнень на тлі вже існуючих. Клінічними спостереженнями виявлено, що при коморбідності ковідної інфекції та виявлених раніше проблем функціонування серцевої діяльності є високий ризик тяжкого перебігу Covid-19. Матеріали дослідження мають практичне значення, їх застосування при викладанні дисциплін природничого циклу сприятимуть розширенню знань учнів про короновірусну хворобу та її наслідки, а застосування методів по визначенню функціонального стану кардіореспіраторної системи організму на практичних заняттях і позакласних заходах – розвитку практичних компотентностей учнів. The qualification work examines the functional state of the cardiorespiratory system of students. The subject of the study: indicators of the cardiovascular system (heart rate, blood pressure) and the respiratory system (lung capacity, respiratory volume). The study data complement and expand the understanding of the state of the cardiorespiratory system of people who have had coronavirus disease. The results of modern studies show that SARS-CoV-2 significantly affects the performance of the cardiovascular system, contributes to the emergence of new pathologies and complications against the background of existing ones. Clinical observations have shown that in the case of comorbidity of covid infection and previously identified cardiac dysfunction, there is a high risk of severe Covid-19. The research materials are of practical importance, their application in teaching natural science disciplines will help to expand students' knowledge of coronavirus disease and its consequences, and the use of methods to determine the functional state of the cardiorespiratory system in practical classes and extracurricular activities will help to develop students' practical competencies.
Опис
Ключові слова
кардіореспіраторна система, серцево-судинна система, дихальна система, учні шкільного віку, Covid-19, cardiorespiratory system, cardiovascular system, respiratory system, schoolchildren
Цитування
Рева Н. В. Дослідження кардіореспіраторної системи учнів, що перенесли короновірусну хворобу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Н. В. Рева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2024. – 57 с. : іл., табл. + дод.
Колекції