ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВИДОБУТКУ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ НА ОРНІТОФАУНУ В ОКОЛИЦЯХ ПАВЛОГРАДА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено особливості впливу видобутку кам'яного вугілля на орнітофауну в околицях Павлограда Дніпропетровської області. Об’єкт дослідження – птахи техногенної території. Техногенні території досить розповсюджений тип антропогенного ландшафту, які птахи можуть використовувати на всіх етапах життєвого циклу. Дотепер проблема вивчення орнітофауни у зонах підвищеного антропогенного впливу є досить актуальним питанням для України. Досліджено нинішній видовий склад птахів озера Солонка та терикону Самарської шахти м. Тернівка Дніпропетровської області. Матеріали досліджень про видовий склад та їх чисельність можуть бути використані на шкільних уроках біології та географії та позакласних заходах. Інформаційні дані можуть бути в подальшому корисні для моніторингу орнітофауни даної території. The qualification work investigates the peculiarities of the impact of hard coal mining on the avifauna in the vicinity of Pavlohrad, Dnipro region. The object of the study is birds of the technogenic area. Technogenic areas are a fairly common type of anthropogenic landscape that birds can use at all stages of their life cycle. To date, the problem of studying the avifauna in areas of increased anthropogenic impact is still a very relevant issue for Ukraine. The current species composition of birds of Solonka Lake and the Samara mine spoil heap in Ternivka, Dnipro region, was studied. The research materials on species composition and their number can be used in school biology and geography lessons and extracurricular activities. The information data can be further useful for monitoring the avifauna of the area.
Опис
Ключові слова
орнітофауна, птахи, техногенна територія, антропогенний фактор, ornithofauna, birds, technogenic area, anthropogenic factor
Цитування
Волокітіна В. І. Особливості впливу видобутку кам'яного вугілля на орнітофауну в околицях Павлограда : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / В. І. Волокітіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2024. – 52 с. : іл., табл.
Колекції