АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОРНІТОФАУНИ ЛІСОСМУГ ВЗДОВЖ АВТОШЛЯХІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
«Colloquium-journal» BIOLOGICAL SCIENCES
Анотація
Орнітоценоз лісосмуг вздовж автошляхів представлений 44 видами птахів 4 типів. Переважають представники ряду Горобцеподібні. Визначено характер перебування видів: 21 вид гніздиться на досліджуваний території, 13 видів – перебувають, 10 видів осіло-кочові та 1 вид зимує (окрім того, що є гніздовим). Визначено тип живлення зареєстрованих птахів: 29 видів – ентомофаги, 6 видів – пантофаги, 5 видів – міофаги, 3 види ентомо-фітофаги та 1 вид – фітофаг. Визначено екологічну групу птахів 30 вдів – дендрофіли, 10 видів – кампофіли, 4 види – склерофіти. Показники коефіцієнтів подібності Жаккара та Соренсена свідчить про подібність видового складу птахів досліджуваних лісосмуг. Ornithocenosis of forest belts along highways presents 44 species of birds in 4 types of forest belts. Representatives of a number of Sparrows predominate. The nature of the species' stay was determined: 21 species nest in the study area, 13 species are present, 10 species are nomadic and 1 species winters (except that it is nesting). The type of feeding of registered birds was determined: 29 species ‒ entomophages, 6 species - pantophages, 5 species ‒ myophages, 3 species of entomo-phytogs and 1 species ‒ phytophagous. The ecological group of birds of 30 widows ‒ dendrophiles, 10 species ‒ campophiles, 4 species ‒ sclerophytes was determined. Indicators of similarity coefficients of Jacquard and Sorensen indicate the similarity of the species composition of birds in the studied forest belts.
Опис
Ключові слова
орнітоценоз, лісосмуги, чисельність птахів, екологічна група, ornithocenosis, forest belts, number of birds, ecological group
Цитування
Пісоцька В. В. Аналіз видового складу та чисельності орнітофауни лісосмуг вздовж автошляхів Харківської області / В. В. Пісоцька, О. О. Ярис // Biological sciences. – 2021. – Vol. 18, № 105. – Pp. 3–9.