ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор. Важливою особливістю застосування сюжетно-рольових ігор в процесі гендерного виховання дошкільників є формування у них основ моральності (великодушність, надійність, повагу до дівчаток (жінок) у хлопчиків та доброту, терплячість, вірність, повагу до хлопчиків (чоловіків) у дівчаток). Визначено, що гендерне виховання дітей дошкільного віку позитивно впливає на їх ігрову діяльність та загальний розвиток дитячої особистості в цілому. Theses examine gender education of older preschool children by means of role-playing games. An important feature of the use of story role-playing games in the process of gender education of preschoolers is the formation of the foundations of morality in them (generosity, reliability, respect for girls (women) in boys and kindness, patience, loyalty, respect for boys (men) in girls). It was determined that gender education of preschool children has a positive effect on their play activities and the general development of children's personality as a whole.
Опис
Ключові слова
гендерне виховання, сюжетно-рольова гра, діти дошкільного віку, магістерські роботи, gender education, story role-playing game, children of preschool age, master's work
Цитування
Ісаєва І. С. Гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри / І. С. Ісаєва // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 32–33.