Дидактичні ігри як засіб формування вимовної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні аспекти фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення, а також особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Дослідження проведено на основі аналізу педагогічного досвіду та практики роботи з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Результати дослідження демонструють, що застосування дидактичних ігор є ефективним засобом формування вимовної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Робота містить рекомендації щодо використання дидактичних ігор для розвитку вимови у дітей дошкільного віку з даною проблемою. In the diploma work the theoretical aspects of phonetic-phonemic underdevelopment of speech, as well as the peculiarities of speech development in preschool children. The study was conducted based on the analysis of pedagogical experience and practice working with children with phonetic-phonemic underdevelopment. The research results demonstrate that the use of didactic games is an effective means of forming the pronunciation aspect of speech in preschool children with phonetic-phonemic underdevelopment. The work contains recommendations for the use of didactic games for the correction of pronunciation in preschool children with this problem.
Опис
Ключові слова
діти, фонетико-фонематичне недорозвинення, мовленнєвий розвиток, дидактичні ігри, корекція, children, phonetic-phonemic underdevelopment, speech development, didactic games, correction
Цитування
Москаленко Ю. Є. Дидактичні ігри як засіб формування вимовної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. Є. Москаленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2023. – 89 с. : іл., табл. + дод.
Колекції